Pályázati felhívás

PÓTFELVÉTELI DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE

 A Debreceni Egyetem GTK, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola pályázatot hirdet doktori (PhD) képzésre

nappali és levelező tagozatra

A pályázat benyújtásának határideje elektronikusan: 2020. augusztus 18.
A pályázat benyújtásának helye: DE, Szabó-Zsámba Kata - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Fsz. 15.
Elektronikusan: Harangi-Rákos Mónika ( ); Szabó-Zsámba Kata ( )

 Jelentkezési lap PhD képzésre

A pályázat formai követelményei megtalálhatóak a Doktori Iskola Működési Szabályzatában.

Az idei évben meghirdetésre került témakiírások a doktori.hu oldalon elérhetőek.

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY A DOKTORI ISKOLÁBA VALÓ FELVÉTELHEZ KÖZÉPFOKÚ ANGOL "C" TÍPUSÚ NYELVVIZSGA SZÜKSÉGES!
Ha más élő nyelvből rendelkezik középfokú nyelvvizsgával, akkor alapfokú C típusú angol nyelvvizsga is szükséges!

A felvételi eljárási díja 9 000 Ft
Számlaszám: 10034002-00282871 (Magyar Államkincstár)
A megjegyzés rovatba kell írni: Ihrig Károly Doktori Iskola, felv. elj., saját név
PhD felvételi elbeszélgetés időpontja: 2020. augusztus 25. 9:00 (DE GTK, Böszörményi úti Campus, Fényház épület)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELVÉTELI DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE

 A Debreceni Egyetem GTK, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola pályázatot hirdet doktori (PhD) képzésre

nappali és levelező tagozatra

A pályázat benyújtásának határideje elektronikusan: 2020. május 15.
A pályázat benyújtásának helye: DE, Szabó-Zsámba Kata - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Fsz. 15.
Elektronikusan: Harangi-Rákos Mónika ( ); Szabó-Zsámba Kata ( )

 Jelentkezési lap PhD képzésre

A pályázat formai követelményei megtalálhatóak a Doktori Iskola Működési Szabályzatában.

Az idei évben meghirdetésre került témakiírások a doktori.hu oldalon elérhetőek.

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY A DOKTORI ISKOLÁBA VALÓ FELVÉTELHEZ KÖZÉPFOKÚ ANGOL "C" TÍPUSÚ NYELVVIZSGA SZÜKSÉGES!
Ha más élő nyelvből rendelkezik középfokú nyelvvizsgával, akkor alapfokú angol nyelvvizsga is szükséges!

A felvételi eljárási díja 9 000 Ft
Számlaszám: 10034002-00282871 (Magyar Államkincstár)
A megjegyzés rovatba kell írni: Ihrig Károly Doktori Iskola, felv. elj., saját név
PhD felvételi elbeszélgetés időpontja: 2020. június 12. (péntek) 14:00 (DE GTK, Böszörményi úti Campus, Magház épület)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELVÉTELI KERESZTFÉLÉVES DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE

 A Debreceni Egyetem GTK, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola pályázatot hirdet doktori (PhD) képzésre

levelező tagozatra

A pályázat benyújtásának határideje elektronikusan és papíron: 2020. január 17. (péntek) 12:00
A pályázat benyújtásának helye: DE, Szabó-Zsámba Kata - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Fsz. 15.
Elektronikusan: Harangi-Rákos Mónika ( ); Szabó-Zsámba Kata ( )

 Jelentkezési lap PhD képzésre

A pályázat formai követelményei megtalálhatóak a Doktori Iskola Működési Szabályzatában.

Az idei évben meghirdetésre került témakiírások a doktori.hu oldalon elérhetőek.

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY A DOKTORI ISKOLÁBA VALÓ FELVÉTELHEZ KÖZÉPFOKÚ ANGOL "C" TÍPUSÚ NYELVVIZSGA SZÜKSÉGES!

Ha más élő nyelvből rendelkezik középfokú nyelvvizsgával, akkor alapfokú angol nyelvvizsga is szükséges!

A felvételi eljárási díja 9 000 Ft
Számlaszám: 10034002-00282871 (Magyar Államkincstár)
A megjegyzés rovatba kell írni: Ihrig Károly Doktori Iskola, felv. elj., saját név
PhD felvételi elbeszélgetés időpontja: 2020. január.
Helye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pályázati felhívás

Ötletek a fenntartható jövőért a XXI. században:

 1.  A pénz jövője – A jövő pénze

2.  Zöld Növekedés – fejlődés kisebb ökológiai lábnyom mellett

3.  XXI. századi innovációk társadalmi hatásai

Kutatási versenyre és ösztöndíjra

A MAGYAR NEMZETI BANK ÉS A DEBRECENI EGYETEM EGYÜTTMŰKÖDÉSE KERETÉBEN

 a DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 18/B. § alapján

Pályázati felhívás

1.      A pénz jövője – a jövő pénze

2.      Zöld növekedés – fejlődés kisebb ökológiai lábnyom mellett

3.      XXI. századi innovációk társadalmi hatásai

Kutatási versenyre és ösztöndíjra

A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: DE) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/B. § a) pontja, valamint a DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 12. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján, a 18/B. §-ban foglaltaknak megfelelően ― a DE és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) közötti együttműködés keretében ― a felhívás szerinti alábbi három témakörben kutatási versenyt és ehhez kapcsolódóan egyetemi ösztöndíj pályázatot (a továbbiakban együtt: Pályázat) hirdet az alábbiak szerint:

 I.                    A Pályázat célja

A DE és az MNB közös célja, hogy ösztönözze a DE hallgatóit a pénz jövőjével kapcsolatos, világszerte folyó kutatások megismerésére, tovább gondolására, illetve saját kutatásuk megkezdésére, szakmai véleményük megfogalmazására, továbbá elismerje ezen erőfeszítéseiket.

II.                  A kutatási témák

A Pályázat által támogatott kutatási témák és az azokban érinthető – teljesség igénye nélkül vázolt – kérdéskörök az alábbiak:

1.      A PÉNZ JÖVŐJE – A JÖVŐ PÉNZE

 Milyen lesz a XXI. század pénze? Milyen új eszközök jelennek meg a bankkártyákon, mobil telefonokon és on-line utalási rendszereken túl? Átveszi-e a hagyományos elszámolás szerepét a blokklánc logika – milyen szerepe lehet a kriptovalutáknak, egyáltalán, hogyan hatnak az infokommunikációs technológiák és az információrendszerek pénzügyi transzakciókra? Milyen gazdasági, üzleti és társadalmi hatásai lehetnek a technológiai vállalkozások megjelenésének a hagyományos pénzügyi szektorban? Milyen biztonsági kihívásokat jelentenek az új „fin tech” alkalmazások?

 2.      ZÖLD NÖVEKEDÉS – FEJLŐDÉS KISEBB ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM MELLETT

Milyen tényezők hajtják és gátolják a gazdasági növekedést, és milyen megfontolások határozzák meg a gazdasági szereplők viselkedését, motivációit? Mit jelent az immanens növekedési kényszer, és ebben mi a szerepe a pénzügyi rendszereknek? Milyen következményei vannak az un. „mainstream” kapitalizmusban az ökológia lábnyom növelésének? Elképzelhető-e növekedés az ökológiai lábnyom növelése nélkül, esetleg annak csökkentésével? Az innovatív üzleti modellek, az állami beavatkozás, hogyan csökkentheti a környezetszennyezést, az egyenlőtlenségeket, vagy az erőforrások kimerülését?

 3.      XXI. SZÁZADI INNOVÁCIÓK TÁRSADALMI HATÁSAI

Milyen lesz a XXI. század technológiai haladáson alapuló társadalma? Hogyan és milyen erők alakítják át a jövő társadalmait? A tudásalapú gazdaság és az innovációs kényszer hajtotta növekedés milyen változásokat indíthat el, és hogyan hat a fejlett gazdaságok társadalmi rétegződésére, illetve berendezkedésére? Milyen következményei lehetnek a technológiai fejlődésnek a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek tekintetében? Milyen alapelvek mentén érdemes ­­­gondolkodni az állami szerepvállalás átalakulóban lévő alapvetői funkcióiról?

III.                A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be valamennyi, a 2018/2019. tanév 2. (tavaszi) félévében, illetve a 2019/2020. tanév 1. (őszi) félévében a DE bármely Karának teljes idejű vagy részidős alap-, mester-, osztatlan képzésében részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója (a továbbiakban: Pályázó). Pályázatot nyújthat be az a hallgató is, aki a 2019/2020. tanév 1. (őszi) félévében kezdi meg tanulmányait a DE bármely, korábban megjelölt szakán.

IV.               A pályázat feltételei

Egy Pályázó témakörönként egy tanulmányt (a továbbiakban: Pályamű) nyújthat be.  A pályázati felhívás nem zárja ki a közös művek benyújtását. A pályázati felhívásra nem nyújtható be olyan Pályamű, amely más pályázati felhívásra az e pályázati felhívásban megjelölt pályázati határidő lejártát megelőzően már benyújtásra került.

V.                 A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A Pályázatra annak előírásainak megfelelő Pályaművet benyújtók a DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: HTJSZ) 18/B. § szerinti ösztöndíjra jogosultak az alábbiak szerint:

 O  A Pályázat előírásainak megfelelő Pályaművet benyújtók pályaművenként egyszeri, 50.000 Ft összegű ösztöndíjban részesülnek.

 O  Az a) pontban megjelölt díjazástól eltérően, a Bíráló Bizottság döntése alapján az egyes kutatási témákban benyújtott pályaművek az alábbi díjazásban részesülhetnek:

1. helyezett 1.000.000 Ft

2. helyezett 900.000 Ft

3. helyezett 800.000 Ft

4. helyezett 700.000 Ft

5. helyezett 600.000 Ft.

c) Közös mű esetén a pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell arról, hogy a szerzők milyen szerzőségi arányban vesznek részt a pályázatban. Amennyiben nem tesznek nyilatkozatot, szerzőségük egyenlő arányban kerül megállapításra, és az a), illetve b) pont szerinti díjazás egyenlő arányban megosztásra kerül a Pályázatban megjelölt társszerzők között.

d) Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályaművek minőségére tekintettel bármely helyezést ne ítéljen oda.

Kutatási témánként a helyezettek lehetőséget kapnak a publikálásra a Hitelintézeti Szemle című „B” kategóriás akadémiai besorolású tudományos folyóiratban.

VI.               A Pályázat benyújtása, a pályázat érvényessége

A Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. 23:59 óra.

Pályázni a Pályamű alábbiak szerinti elkészítésével és kizárólag a email címre történő benyújtásával lehet, a Pályázat benyújtása késedelmesen, hiányosan vagy formailag hibás módon érvénytelen.

Kizáró okok:

O  Nem vehet részt a versenyen az a III. pontban meghatározott pályázati feltételeknek egyébként megfelelő hallgató, aki az MNB-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Ennek ellenőrzése céljából Pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárulását adja, hogy neve, születési helye és ideje megküldésre kerüljön az MNB számára.

O  Kizárásra kerül az a Pályázó, aki ugyanazon témakörben több tanulmányt nyújtott be.

O  A pályaművek szoftveres plágiumvizsgálaton is átesnek, a plagizáló pályamunka automatikusan kizárásra kerül.

O  Nem a meghatározott témakörben benyújtott pályamű nem díjazható.

 Pályázó a pályaműve elküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy az MNB erre irányuló felhívására felhasználási szerződést kössön a pályamű vonatkozásában. A felhasználási szerződés alapján Pályázó a pályamű tekintetében az MNB számára a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 17. §-ában meghatározott módokon történő felhasználásra határozatlan időtartamra szóló, nem kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged, azzal, hogy Pályázó a pályaművét részben vagy egészben a szakdolgozatához és bármely más publikációjához felhasználhatja, átdolgozhatja és nyilvánosságra hozhatja. E felhasználási engedély alapján az MNB jogosult különösen arra, hogy ellenszolgáltatási és/vagy tájékoztatási kötelezettség nélkül a pályaművet részben vagy egészben felhasználja, átdolgozza, többszörözze, internetes felületén, valamint saját kiadványaiban a szerzők nevének feltüntetése mellett nyilvánosságra hozza, terjessze, vagy ezeket harmadik személyekkel végeztesse el.

 VII.             A Pályaműre vonatkozó tartalmi és formai követelmények

A Pályamű témája az II. pontban meghatározott témakörök egyikének megfelel.

A Pályamű nyelve magyar vagy angol lehet.

A Pályamű A4-es formátumú, a margók mérete egységesen 2,5 cm.

A borítón a szerző(k) nevét, szakját és a pályamű címét 14-es betűmérettel kell feltüntetni.

A Pályamű terjedelme legalább 20 oldal, amelybe beleszámít a minimum 800, maximum 1000 karakter terjedelmű absztrakt.

A Pályamű 12 betűméretű, Calibri típusú, álló betűkkel, 6pt térközzel és 1,5 sorközzel, sorkizártan, kizárólag Microsoft Word formátumban nyújtható be.

Oldalszámozás a lap aljára, külső oldalra kerüljön. A számozás a bevezetéssel, az 1. oldalszámmal kezdődik.

A Pályaműnek legalább 10 magyar és 10 nemzetközi szakirodalmi forrásra kell hivatkoznia (ebből összesen legalább 9 forrásnak folyóiratcikknek kell lennie) a Harvard-rendszernek megfelelően.

A Pályamű javasolt felépítése a következő: borító, tartalomjegyzék, táblázatok jegyzéke, ábrajegyzék, absztrakt, bevezetés, főszöveg, összefoglalás, irodalomjegyzék, mellékletek. A Pályamű bevezetésének, főszövegének és összefoglalásának jól elkülöníthetőnek kell lennie, továbbá a főszövegnek legalább a terjedelem 90 százalékát kell adnia.

A főszöveg jól strukturált, a fejezetek élén vastag betűs címek állnak. Az alcímek, fejezetcímek számozása decimális számokkal történjen. (1. Elsőrendű, 1.2. Másodrendű, 1.2.3. Harmadrendű)

A szövegben a tartalmi kiemelést dőlt vagy félkövér betűkkel lehet jelezni. Aláhúzást, más megoldást kiemelésre tilos használni.

Az ábrákat, táblázatokat számozni és címmel kell ellátni, az adatok forrását az ábra/táblázat alatt fel kell tüntetni.

A főszöveghez ábrákat, táblázatokat csak olyan esetben lehet illeszteni, amennyiben azok szoros kapcsolatba hozhatók a főszöveggel. Amennyiben ilyen összefüggés nincs, vagy terjedelmük indokolja, úgy az ábrák, táblázatok mellékletbe helyezendők.

 VIII.           A pályaművek elbírálása, az elbírálás határideje, főbb szempontjai, a pályázati eredményről történő értesítés módja

 A pályaműveket kutatási témánként két bíráló értékeli szakmai szempontok alapján, az általuk kialakított sorrendet a kutatási témánként felállított Szakmai Bizottság hagyja jóvá. A bírálókat a kutatási téma jellegére tekintettel a GTK dékánja kéri fel a témakörben pályázatot benyújtó hallgatók Karainak oktatói közül.

A kutatási témánként felállított Szakmai Bizottság két tagja a DE oktatója, akiket a GTK dékánja kér fel. A Szakmai Bizottság további tagja az MNB által delegált két szakértő. A Szakmai Bizottság többségi szavazással hoz döntést. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.

A Szakmai Bizottság az alábbiakban meghatározottak szerint dönt:

a) a Pályázat beadására előírt határidő lejártát követő legfeljebb 10 napon belül kizárja azon pályázókat, akik jelentkezésüket hiányosan vagy határidőn túl nyújtották be, továbbá formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelő tanulmányt nyújtottak be, valamint

b) dönt az első öt helyezett kiválasztásáról és sorrendjéről.

A pályázat eredményéről a pályázók a Neptun rendszeren keresztül kapnak értesítést.

A sikeres pályázóknak az ösztöndíj a jelen pontban meghatározott döntést követően 15 napon belül kerül folyósításra.

IX.                Adatvédelem

A Szakmai Bizottság az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak, egyetemi szabályzatoknak megfelelően kezeli. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik a személyes adatai kezelésébe.

X.                  Jogorvoslat

A pa´lya´zati elja´ra´s sora´n hozott do¨nte´sek ellen a „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának eljárási rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzat szerinti elja´ra´srendben e´lhet jogorvoslati ke´relemmel a hallgato´.

A Pályázatról további információ található az alábbi linken:

https://econ.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/debreceni_egyetem_mnb_tanszek_tanulmanyi_verseny_003.pdf

 

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar MNB Tanszék

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt PhD Hallgató!


Tájékoztatom, hogy a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (DE GTK) által az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult program” című projekt keretében 2019. június 7-én kiírt „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj” című pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidő módosult.
A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2019. szeptember 16.

További részletes információk és a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok megtalálhatók és letölthetők az ösztöndíjprogram részére a kari honlapon kialakított felületen: https://econ.unideb.hu/hu/jovo-tudosai-fiatal-kutatoi-osztondij.

Az ösztöndíjprogramot az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Pető Károly

kán

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÓTFELVÉTELI DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE

 A Debreceni Egyetem GTK, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola pályázatot hirdet doktori (PhD) képzésre

nappali és levelező tagozatra

A pályázat benyújtásának határideje elektronikusan és papíron: 2019. augusztus 16. (péntek) 12:00
A pályázat benyújtásának helye: DE, Szabó-Zsámba Kata - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Fsz. 15.
Elektronikusan: Harangi-Rákos Mónika ( ); Szabó-Zsámba Kata ( )

 Jelentkezési lap PhD képzésre

A pályázat formai követelményei megtalálhatóak a Doktori Iskola Működési Szabályzatában.

Az idei évben meghirdetésre került témakiírások a doktori.hu oldalon elérhetőek.

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY A DOKTORI ISKOLÁBA VALÓ FELVÉTELHEZ KÖZÉPFOKÚ ANGOL "C" TÍPUSÚ NYELVVIZSGA SZÜKSÉGES!

Ha más élő nyelvből rendelkezik középfokú nyelvvizsgával, akkor alapfokú angol nyelvvizsga is szükséges!

A felvételi eljárási díja 9 000 Ft
Számlaszám: 10034002-00282871 (Magyar Államkincstár)
A megjegyzés rovatba kell írni: Ihrig Károly Doktori Iskola, felv. elj., saját név
PhD felvételi elbeszélgetés időpontja: 2019. augusztus 22.
Helye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138., DE GTK, Fényház

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

az Innovációs és Technológiai Minisztérium által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjhoz

2019/2020. tanév

Pályázatikód: ÚNKP-19-3

https://unideb.hu/hu/palyazati-kiirasok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELVÉTELI DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE

 A Debreceni Egyetem GTK, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola pályázatot hirdet doktori (PhD) képzésre

nappali és levelező tagozatra

A pályázat benyújtásának határideje elektronikusan és papíron: 2019. május 15.
A pályázat benyújtásának helye: DE, Szabó-Zsámba Kata - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Fsz. 15.

 Jelentkezési lap PhD képzésre

A pályázat formai követelményei megtalálhatóak a Doktori Iskola Működési Szabályzatában.

Az idei évben meghirdetésre került témakiírások a doktori.hu oldalon elérhetőek.

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY A DOKTORI ISKOLÁBA VALÓ FELVÉTELHEZ KÖZÉPFOKÚ ANGOL "C" TÍPUSÚ NYELVVIZSGA SZÜKSÉGES!

Ha más élő nyelvből rendelkezik középfokú nyelvvizsgával, akkor alapfokú angol nyelvvizsga is szükséges!

A felvételi eljárási díja 9 000 Ft
Számlaszám: 10034002-00282871 (Magyar Államkincstár)
A megjegyzés rovatba kell írni: Ihrig Károly Doktori Iskola, felv. elj., saját név
PhD felvételi elbeszélgetés időpontja: 2019. június
Helye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138., DE GTK, Fényház

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tárgy: Ösztöndíj lehetőség: „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj”

DE GTK oktatói és kutatói részére

Tisztelt PhD Hallgató!

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (DE GTK) az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult program” című projekt keretében 2018-ban elindította „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj” elnevezésű ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja a kutatási kapacitások bővítése érdekében a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása és a tudományos produktivitás növelése. Ennek értelmében olyan pályázatok támogathatók, amelyek a pályázati felhívásban meghatározott területen végzett kutatási tevékenységre és annak eredményeinek publikálására vonatkoznak.

Az ösztöndíjprogram keretében az alábbi célcsoportok támogathatók:

1. a DE GTK alap- vagy mesterképzéseiben részt vevő egyetemi hallgatók (lásd: „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj 1.2.” című pályázati felhívás);
2. a DE GTK doktori képzésében részt vevő PhD hallgatók (doktoranduszok) (lásd: „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj 2.2.” című pályázati felhívás);
3. a DE GTK-hoz kötődő doktorjelöltek és a DE GTK-val munkaviszonyban álló fiatal kutatónak minősülő posztdoktorok (lásd: „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj 3.2.” című pályázati felhívás).
Az ösztöndíjas jogviszony időtartama 10 hónap, 2018. október 1. – 2019. július 31.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14.

További részletes információk és a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok megtalálhatók és letölthetők az ösztöndíjprogram részére a kari honlapon kialakított felületen: https://econ.unideb.hu/hu/jovo-tudosai-fiatal-kutatoi-osztondij.

Az ösztöndíjprogramot az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Frissítés dátuma: 2020.07.28.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.